Bina Temizliği

Bina Temizliği

Bina Temizliği : Bina Temizlik alanların temizliği amacıyla kullanılacak kimyasal maddelerin seçiminde şu hususlara dikkat edilmelidir:

 • Temizlenecek yüzey ve malzemelerin türleri,
 • Kullanacak araçların türleri,
 • Personelin yeteneği,
 • Temizlik maddesinin birim ölçüsü ve kabının türü (hacim, litre, poşet, püskürtücü).
 • Temizlik maddelerinin elde edilebilirlikleri ve sipariş etme işlemleri,
 • Maliyet ve dağıtım,
 • Birlikte kullanılabilir temizlik maddelerinin seçimi,
 • Ayrılabilen zaman ile temizlik maddelerinin etkili kullanımı için gereken zamanın kıyaslanması,
 • Ekonomik ve kullanım kolaylığı,
 • Kullanıldıktan sonra da biyolojik aktifliğinin devam etmesi.
 • Deterjanın içeriği,
 • Kullanılacak dozaj seviyesi,
 • Çıkartılmak istenen kirin türü.
 • Temizlenecek yüzeyin ne tür maddeden yapılmış olduğu,
 • Ellerin solüsyona temas edip etmeyeceği,
 • Makinede kullanılıp kullanılmayacağı,
 • Kullanılan suyun sertlik derecesi.